Skip to main content

สิว เกิด เพราะลำไส้รั่ว (1) Leaky Gut - The Cause of Acne (1)

หลังจากที่บีมได้ทดลองปฏิบัติตามแนวธรรมชาติำบำบัดโดยเน้นการทานอาหารที่ถูกต้อง คือ 85 - 95% ของอาหารที่บีมกินเป็นผลไม้และผัก หลากหลายสี ทั้งที่อยู่ในรูปสด และปั่น โดยเริ่มจากสูตร Wai ที่กินเฉพาะผลไม้ กับสลัดราดน้ำมันมะกอก และไข่แดงดิบ รวมไปถึงการลองทานอาหารสูตร 2 ของหมอเขียว โดยประยุกต์หลักการทานอาหารตามลำดับที่ถูกต้อง และเลือกเฉพาะอาหารฤทธิ์เย็นเข้าสู่ร่างกาย

After I’ve tried natual medication (naturopathy), based on the right diet. 85-95% of my diet is various types of fruit and vegetable, either whole or blended. Beginning from “Wai” diet, the diet entirely consuming only fruits and veggie salad with olive oil and yolk, then I tried doctor “Khyo’s diet” which is applied to the right diet, selecting only “cold-formula” food.

และเท่าที่ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอวัยวะภายใน การล้างพิษ ที่เกี่ยวข้องกับสิว และข้อมูลด้านวิชาการของ Seppo ที่ละเอียดและทำให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ดี

บีมจึงอยากมาสรุปให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจกลไกของการก่อตัวของ "สิว" เป็นภาษาง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ จะได้ทำแบบครบวงจรจริง ๆ ไม่ดูแลแค่ "หน้า" เท่านั้น แต่การที่สิวจะหาย ทั้งระบบต้องดีหมดค่ะ

Along with the information I’ve learned from studying about organs and detoxification according to acne treatment, and Seppo’s clear and detailed academic source
I’d like to summarize how “acne” clogs up in our skin, so we will have the guideline to the right way of acne treatment. It’s not only about “face” but all the systems must be going in the right way.

ก่อนจะไปถึงอวัยวะภายใน บีมอยากอธิบายให้เพื่อน ๆ เห็นภาพรวมของร่างกายคนดังต่อไปนี้ก่อนค่ะ นึกภาพตามนะคะ

คนเราเมื่อมีชีวิต ก็คือ มีลมหายใจ ถ้าตายก็คือหมดลมหายใจ
ดังนั้น ลมหายใจเป็นจุดเริ่มของชีวิตและเป็นความสำคัญของชีวิต ถ้าหายใจดีและถูกต้อง ชีวิตก็จะดี ร่างกายก็จะดีด้วยค่ะ ใครหายใจตื้น ๆ และสั้น ๆ ก็จะมีร่างกายที่แย่ลงตามลำดับ

Before we get to the topic about internal organ, first, I’d like to introduce the overall of human function. Try to picture after the explanation.

Every living human are breathing. Breathe is the beginning and is the necessity in life. When breathe works well and correctly, as the result, the body will also works well. In contrast, whose breathe is not going properly his body will also be affected.

และคนเรา หายใจและกินอาหารเข้าไปเพราะ ต้องการ "พลังงาน" ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่จิตเหนี่ยวนำให้ทำ ตอนเล็ก ๆ ก็ทำไปตามสัญชาตญาณหรือจิตดั้งเดิม ตอนโตมาก็จะมี "ตัวตน" เข้ามาเกี่ยว เป็นผลให้ชีวิตคนเราทำกิจกรรมต่างกันไป

ร่างกายเรา หายใจเข้า เพื่อเอาออกซิเจนเ้ข้าไปให้เซลล์ ส่วนอาหารที่ได้รับจากปาก ก็เพื่อถูกย่อยให้เล็กเพื่อผ่านเข้าไปในเซลล์ได้

Every human breaths and eats to maintain “energy” for our daily activities. During the childhood this was processed by instinct or primary consciousness, afterward “individual” or "Self" or "Ego" becomes the factor to change the pattern of our activities.

We inhale to transfer oxygen into the body, the food we eat is digested to be delivered to our cells.

เซลล์ อัจริยะแห่งชีวิต
Cell - Wisdom of Life

สรุปว่า สิ่งสำคัญที่สุดของร่างกายคือ เซลล์ ออกซิเจน จะต้องถูกนำไปที่เซลล์เป็นที่สุดท้าย อาหารก็จะถูกนำไปที่เซลล์เป็นสิ่งสุดท้าย

As you can see, oxygen is the most important thing to human body. It will finally be delivered to cells the same as the food.

อาหารนั้นแบ่งเป็น 2 สายคือ สายให้พลังงานกับสายหล่อเลี้ยงชีวิต หรือเปรียบเป็น หยินและหยาง เป็นเครื่องยนต์และเป็นหม้อน้ำเย็น สายพลังงานคือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน สายหม้อน้ำ คือ วิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งหน้าที่เราคือต้องดูแลให้มันสมดุลกันอยู่เสมอ


There are 2 kinds of food delivered to the body. The food we intake to energize the body and the kind that nourishes our body, or as we call “Yin and Yang”. Yin and Yang resemble engine and cold tank. Yang includes Carbohydrate,fat and protein. Yin includes Vitamin and mineral. We need to keep them on the right balance.

ดังนั้น ส่วนที่ร่างกายจะเผาเอาไปทำพลังงานคือ กลูโคสจากคาร์โบไฮเดรต และกรดไขมันจากไขมัน ส่วนโปรตีนนั้น ร่างกายจะนำมาเผาก็ต่อเมื่อขาดพลังงานจากสองแหล่งนั้นเท่านั้น แต่เมื่อเผาก็ให้ความร้อนเหมือนกัน

Our body burns glucose from Carbohydrate and fat acid from fat to energize the body. Protein will be used only when the body doesn’t have enough Carbohydrate and fat. This process can produce heat in the body.

สายวิตามินและแร่ธาตุ นั้นจะทำให้กลไกของเรา เซลล์ของเรามีพลังและทำงานได้ดี ถ้าเปรียบเหมือนกับคอมฯ ก็จะเป็นพัดลมเป่าไม่ให้เครื่องร้อนเิกินไป และสามารถทำงานได้ทั้งวัน

Vitamin and Mineral will keep our body performance regular. The same function with CPU’s vent-fan which keeps the computer from overheating and stay active for the whole day operation.

เราเองก็รู้ว่า ห้องคอมฯที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้น หนาวเหลือเกิน เพราะเค้าต้องให้บริการคอมฯทั้งวัน

ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่เราต้องใช้กับร่างกาย คือ ในเืมื่อเราใช้ทั้งวัน ก็ต้องเกิดความร้อนทั้งวัน

The computer rooms in schools or universities are usually very cold, as they have to maintain regular performance of the computer. The same with our body, it is working the whole day and the inside organ is heated up all day long.

หากเรากินแต่อาหารจำพวก คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน และยิ่งเดี๋ยวนี้ ก็ไม่ใช่อาหารจากธรรมชาติ และมักจะเป็นห่อจากโรงงานมาแล้ว ก็ยิ่งร้อนมากกว่าเดิม หนำซ้ำการนำอาหารผ่านกระบวนการ ยังทำให้โครงสร้างโมเลกุลภายในอาหารเปลี่ยนไปอีกด้วย

If we intake only Carbohydrate, fat and protein, especially which has been processed from the natural sources, the food molecule and nutrition have been changed and reduced during the process.

เมื่อโมเลกุลเปลี่ยนไป น้ำย่อยก็จำไม่ได้ มันก็ไม่ย่อย

When molecule is changed, enzyme in our body can not digest unfamiliar molecule.

ซึ่งร่างกายที่สมบูรณ์นั้น หลักการทำงานก็คือ

  • เมื่อกินเข้าไป อาหารทั้งหมดจะถูกย่อยเหลือเป็นส่วนเล็กที่สุด นั่นคือ กลูโคส กรดไขมัน กรดอะมิโน วิตามินและแร่ธาตุ
  • ส่วนที่กินเข้าไป ให้พลังงานเท่ากับที่ร่างกายใช้จริง จนไม่เหลือความร้อนตกค้างทั่วร่างกายและแผดเผาเซลล์ต่าง ๆ
  • ของเสียจากการเผาเพื่อพลังงาน คือ คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ จะถูกขับออกจากเซลล์ ไปสู่เลือด และออกทางปอดและไต
  • อาหารที่เป็นกากใย หรือย่อยให้เล็กไม่ได้ ก็จะออกมาเป็นอุจจาระ
  • สารอาหารที่ถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจะไหลเวียนกลับเข้าเลือด เพื่อไปเลี้ยงตับและให้ตับช่วยคัดกรองของเสียในเลือดออก
  • เมื่อตับได้คัดกรองเลือดแล้ว จึงส่งออกไปยังหัวใจ และหัวใจก็ส่งไปทั่วร่างกาย
หากเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยใด ๆ กระบวนการจะเป็นแบบนี้ไปตามปกติ นำเข้ามา ใช้งาน และขับออก คัดกรองเฉพาะส่วนดีไปเลี้ยงร่างกาย

แต่หากร่างกายที่เป็นโรคนั้น (รวมถึงสิวด้วย) ต้นเหตุจะมาจาก "โรคไส้รั่ว" หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Leaky Gut Syndrome (LGS) ซึ่ง Seppo ได้กล่าวถึงสาเหตุนี้ด้วย และบีมก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเองด้วยค่ะ

โรคนี้เป็นโรคที่แพทย์สายหลักมองข้าม ไม่ตรวจ (ไม่รู้เพราะอะไร)แต่มันเป็นสาเหตุ หรือ เป็นเสมือน "รูรั่ว" ของสุขภาพของเราทั้งหมด

เจ้าสว่านที่เห็นนี้และทำให้เกิดรูที่ผนังลำไส้นี้ คือ พิษตกค้างจากอาหารเน่าในลำไส้ เพราะย่อยไม่หมดหรือใช้ไม่หมด รวมไปถึงการทานยามาก ๆ อาหารมีสารเคมี เชื้อโรคที่เติบโตเพราะมีอาหารไม่ย่อยตกมาถึงลำไส้ พยาธิ ฯลฯ เมื่อเกิดรูรั่ว เชื้อโรคและพิษเหล่านี้จึงเข้าสู่กระแสเลือดและเดินทางไปที่ตับ หัวใจ และทุกส่วนของร่างกายนั่นเอง ซึ่งเป็นที่มาของโรคเรื้อรังเกือบทุกโรค และเป็น "เชื้อเพลิง" แห่งสิวของเราด้วย

The screws you see in the picture causing holes within intestine's wall are toxin generated from fermented food especially carbs, fat and protein, intaken plenty of drugs and chemicals, the bad germs growing in a large number because of the indigested food coming to and accumulating in the intestine or parasites. When there are holes, these germs and toxin are easily get into bloodstream and transferred to liver then heart and finally overall body. This is the root cause of most (maybe all) chronic diseases and it's also the "fuel" for acne.

The principal to right human body’s function.
- The food intaken into the body must be digest to the smallest unit ( known as; glucose, fatty acid, amino, vitamins and mineral.
- Intaken food must be digested small enough to the practical size that the body requires so it won’t remain the excessive heat to burn the cell.
- Waste from energy burning process, carbohydrate and water, will be delivered through lung and kidney to our blood.
- Waste in the form of fiber, which the body can no longer digest, will be defecated through the large intestine in the form of stools.
- The nutrition the body absorbed through small intestine will be delivered back to the vain to nourish liver and support the performance of the liver in filtering waste in the blood cell.
- After the blood is filtered by the liver, it will be delivered to heart, then to the whole body afterward.


When the body is working properly, all the function will carry on this process. Nutrition transferred into the body, the body absorbs and digests to use as energy and defecates the waste.

If the system is not working correctly, this will take the effect on the body including acne. The following effect is called Leaky Gut Syndrome (LGS) as it is mentioned in Seppo’s academic information and also in sources I have studied.

Most doctors overlook this effect of the body, without examining.

But it is not only the leaking gut, it is the leak in our health.


บีมขอเขียนแยกไปอีก post นะคะ ว่าเจ้า "โรคไส้รั่ว" นี้คืออะไร และทำให้เราเป็นสิวหรือทำให้คนรอบตัวเราเป็นโรคเรื้อรังได้อย่างไร
I'll write seperate post about "Leaky Gut Syndrome". What is it and how does it cause acne or other chronic diseases?

Translated by Jutamas Tritaruyanon ju_t_t@hotmail.com
Student of Thammasat University,Thailand.

Comments