Skip to main content

อาหารที่คนเป็นสิวกินไม่ได้...ไม่ควรถวายพระสงฆ์

วันอาทิตย์ขอลั้นลาเขียนบทความเสียหน่อยค่ะ ปกติแล้วจะต้องตอบอีเมลกับตอบ Facebook อยู่ค่ะ แต่ว่าจัดเอาไว้วันหนึ่งที่ไม่ต้องทำธุรกิจดูและทำอะไรเพื่อส่วนรวมกันไปค่ะ ชีวิตจะได้ Balance ลั้นลาบ้าง :)

วันนี้อยากเขียนเรื่องนี้เลยค่ะ อาหารถวายพระสงฆ์

ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องสิว ๆ ก็เพราะว่า ตั้งแต่ที่บีมได้รักษาตัวเอง ดูแลตัวเองแนวนี้มาเรื่อย ๆ แล้ว ก็เกิดความแจ่มชัดในจิตว่า อาหารที่คนเป็นสิวต้องงด ต้องเลี่ยง และทานไม่ได้ มันก็อาหารที่เป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังทั้งหมดในสากลโลกนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

ดังนั้น ถ้าคุณทำให้สิวตัวเองหายได้ตามแนวธรรมชาติบำบัด โอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ก็น้อยลงมาก ๆ

และเมื่อบีมได้สังเกตตลอดมาว่า เวลาเห็นศาสนิกชนนำอาหารไปถวายพระ หลายครั้งก็ถวายเนื้อสัตว์ใหญ่ อาหารทอด อาหารมัน ของหวานน้ำตาลสูงปรี๊ด...คือ อีกหลายอย่างที่บีมไม่ค่อยกินเลยตั้งแต่เป็นสิวมา

ก็เกิดคำถามว่า...เอ ถวายแบบนั้นมันจะดีหรือเปล่านะ?

เพราะขนาดเรากินเอง มันยังไม่ดีเลย

ประจวบเหมาะว่า บีมเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน เก๊าท์ ฯลฯ ก็จำนวนหนึ่ง

และยิ่งได้เห็นข่าวที่ออกมาจากหน่วยราชการคือ กรมอนามัย ลองดูที่ข่าวนี้นะคะ http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000064814

วันนี้ (27 พ.ค.54) นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพระสังฆาธิการเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2554 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันพระสงฆ์ 1 ใน 3 รูปอาพาธด้วยโรคต่าง ๆ ในขณะที่บางรูปไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถรู้ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคใดบ้าง จากผลการสำรวจสุขภาพของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศประมาณ 350,000 รูป ในปี 2550 พบว่า พระสงฆ์ร้อยละ 55 เป็นทั้งผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเป็นผู้ป่วยประมาณร้อยละ 30 และเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 25 สอดคล้องกับข้อมูลสถิติด้านการเจ็บป่วยของพระสงฆ์จากโรงพยาบาลสงฆ์ในปี 2550 พบว่า พระสงฆ์ที่มารับการตรวจรักษา 17,381 รูป ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 17.8 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 17.1 ภาวะไขมัน ในเลือดสูง ร้อยละ 13.5 โรคเหงือกอักเสบ ร้อยละ 6.7 และโรคช่องปากและฟัน ร้อยละ 6.3

นพ.สมยศ กล่าว ต่อไปว่า ความเสี่ยงของการเกิดโรคส่วนใหญ่ มีสาเหตุจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตรหรือนำอาหารมาถวาย ประกอบกับสถานภาพของพระภิกษุสงฆ์ ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมีบทบาทในการส่งสริมสุขภาพ เป็นศูนย์กลางสุขภาพของชุมชน และจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
จริง ๆ ข่าวลักษณะนี้บีมเคยเห็นแว่บ ๆ อยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักระยะมาแล้วค่ะ จึงค่อนข้างมั่นใจว่าเราชาวพุทธต้องหันมาพิจารณาอาหารที่จะถวายกันใหม่แล้วค่ะ ไม่ใช่สักแต่ว่าตัวเองต้องการบุญ แต่ถวายอะไรก็ได้ให้พระท่านฉัน บีมว่ามันเป็นการทำบุญที่ตั้งบนพื้นฐานความเห็นแก่ตัวมากกว่า เพราะเราจะเอาแต่บุญ...ต้องการบุญ...แต่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงแห่งการทำความดีในครั้งนั้นว่า...

แท้จริงแล้ว การถวายอาหารแด่พระสงฆ์ คือ การบำรุงเลี้ยงกายขันธ์ของท่านให้คงอยู่อย่างเป็นปกติสุข ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปได้....

เมื่อนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนัก...ไม่ใช่สักว่า "ทำบุญ" ครั้งต่อไป ขอให้พวกเราได้พิจารณาสิ่งที่จะนำมาใส่บาตรหรือถวายสังฆทานทุกครั้งว่า...ท่านจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นกี่มากน้อย

บางคนซื้อสังฆทานเป็นชุด เอาว่าสะดวกดี .... แต่ในนั้นบีมเห็นว่า มีแต่ของที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายท่านเลยแม้แต่น้อย และบีมเองก็ไม่กินของในนั้นเด็ดขาด

ของที่จัดใส่ถังสังฆทานนั้น ส่วนใหญ่ก็จะจัดให้ต้นทุนถูก จะได้ขายถูก

แต่ถ้าเราในฐานะผู้บริโภคยกระดับปัญญาของตัวเองขึ้นมาพิจารณาประโยชน์ของการถวายอาหารหรือสังฆทานได้ดังนี้แล้ว เดี๋ยวผู้จัดจำหน่ายเขาก็ต้องปรับตัวตามเราล่ะค่ะ บีมไม่ว่าผู้จำหน่ายหรอกน้า...เพราะเขาทำตามกลไกตลาด ถ้ามี "ความต้องการแบบไหน" ก็จะ "ตอบสนอง" แบบนั้น

ดังนั้น เราจึงต้องทำตัวเป็น "เหตุ" ที่ดี เราต้องสร้าง "ความต้องการ" ที่ดีให้เกิดขึ้น

หรือถ้าใครมีเวลา ก็ทำอาหารถวายเองเลยค่ะ ปลอดภัยกว่า มั่นใจกว่าว่าท่านได้รับโภชนาการที่ดีแน่นอน...

และคนที่เป็นสิว กำลังรักษาสิวแนวธรรมชาติ หรืออดีตเคยเป็นสิวและรักษาหายไปแล้ว ... บีมขอให้ท่องให้ขึ้นใจว่าอะไรที่กินได้และไม่ได้...และสิ่งที่เรากินไม่ได้ คือ สิ่งที่ไม่ควรถวายท่านเช่นกันค่ะ...

อนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะ ฝากแนวคิดปฏิวัติวงการถวายอาหารและสังฆทานแด่พระไปยังทุกคนด้วยนะคะ...

ขอให้ตลาดเมืองไทย...เป็นตลาดสำหรับอริยชนค่ะ...ที่มีแต่ความต้องการที่เป็นประโยชน์และเป็นคุณ...

คุณเปลี่ยน ... โลกเปลี่ยนค่ะ... เริ่มทำที่เราก่อนเลย :)

Comments