Skip to main content

วิธีแก้ปัญหาสิวฮอร์โมนตามแนวธรรมชาติบำบัด (ฉบับแปล)

ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้วค่ะ ตอนแรกว่าจะอ่านหลาย ๆ เว็บและสรุปมาทีเดียว แต่เห็นว่าเว็บนี้ให้ข้อมูลที่ต้องการค่อนข้างครบ สั้น กระชับ ได้ใจความดี...ก็เลยยกมาแปลทั้งบทความเลยก็แล้วกันนะคะ เดี๋ยวคิดว่าจะเอาส่วนนี้ส่งให้ทางสำนักพิมพ์เพิ่มเติมค่ะ

Foods That Help a Hormone Imbalance

According to Holly Lucille's "Creating and Maintaining Balance: A Woman's Guide to Safe, Natural Hormone Health," more and more women are suffering from hormonal imbalances from PMS to early menopause. Our modern environment and lifestyle, with factors such as pollution, processed food and stress, certainly don't help. Discovering the cause of the problem and correcting it naturally is a healthier solution than simply masking the symptoms with medication. Exchanging your fast-food lifestyle for a whole, organic, unprocessed diet is always beneficial to your health, but especially so if you want to correct your hormone imbalance.

ตามที่คุณ Holly Lucille ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "การสร้างและรักษาสมดุล: คำแนะนำเรื่องการสร้างสุขภาพฮอร์โมนตามแนวธรรมชาติและปลอดภัยสำหรับผู้หญิง" ว่า มีผู้หญิงจำนวนเพิ่มขึ้นที่ได้รับความทรมานจากสภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลนับตั้งแต่ช่วงก่อนมีประจำเดือนจนถึงช่วงต้นของวัยทอง แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่มีปัจจัยต่าง ๆ เช่น มลภาวะ อาหารแปรรูปและความเครียดนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลย การค้นพบสาเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาตินั้นเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการแก้ด้วยการใช้ยาแบบขอไปทีอย่างแน่นอน การเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มักจะทานอาหารจานด่วนของคุณมาเป็นการบริโภคอาหารสด อาหารจากต้นกำเนิด อาหารไม่ผ่านการแปรรูปหรือกระบวนการ อาหารออร์แกนิคนั้นให้ประโยชน์แก่สุขภาพของคุณเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณต้องการแก้ปัญหาเรื่องฮอร์โมนไม่สมดุล

Causes and Symptoms สาเหตุและอาการ

An imbalanced endocrine system can be caused by stress, lack of exercise, being overweight, poor nutrition, toxins and medications. Hormonal imbalance can also be caused by pollution and chemicals that infiltrate our bodies both by our consuming them or via absorption through our skin.

ระบบต่อมไร้ท่อที่ขาดความสมดุลนั้นอาจมาจากความเครียด ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักเกิน การขาดสารอาหารหรือโภชนาการที่ดี พิษและการใช้ยา นอกจากนี้ ฮอร์โมนที่ไม่สมดุลนี้อาจมีสาเหตุมาจากมลพิษและสารเคมีที่แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านทางการบริโภคและการซึมเข้าสู่ผิวหนัง

Symptoms of hormonal imbalance vary among women of different ages, and may include fatigue, hot flashes, anxiety, depression, poor memory, headaches, low sex drive, weight gain or loss, hair loss, acne and symptoms often associated with premenstrual syndrome (PMS), such as bloating, tender breasts and moodiness.

อาการของฮอร์โมนไม่สมดุลในผู้หญิงจะแตกต่างกันไปตามวัย ซึ่งอาจมีอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง ความรู้สึกร้อนวูบวาบ วิตกกังวล หดหู่ ความจำไม่ดี ปวดหัว ไม่มีอารมณ์ทางเพศ น้ำหนักขึ้นหรือลด ผมร่วง มีสิว และอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาการก่อนประจำเดือนจะมา (PMS) เช่น ตัวบวม(บวมน้ำ) เจ็บหน้าอก หรืออารมณ์แปรปรวน

Beneficial Foods อาหารที่มีประโยชน์

Whatever you eat or drink, try to buy organic as much as possible to eliminate your intake of harmful pesticides used on produce or hormones and antibiotics often fed to livestock. Make whole, unprocessed foods the center of your diet. Detoxing your body and losing weight benefit hormone balance, because excess estrogen and toxins are stored in fat cells.

อะไรก็ตามที่คุณกินหรือดื่มนั้น พยายามเลือกซื้อแบบออร์แกนิค (ปลอดจากสารพิษและสารเคมีในกระบวนการผลิต-บีม) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อช่วยลดการรับยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายที่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะที่มักจะถูกจัดให้กับสัตว์ที่เลี้ยงในระบบปศุสัตว์ ทานอาหารที่มาจากต้นกำเนิดและไม่ผ่านกระบวนการเป็นหลัก การล้างสารพิษออกจากร่างกายและการลดน้ำหนักนั้นจะช่วยให้ฮอร์โมนสมดุล เพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนและพิษส่วนเกินนั้นถูกเก็บเอาไว้ในเซลล์ไขมัน (การล้างพิษด้วยการอดอาหารและทานเฉพาะผลไม้สดและน้ำเปล่าจะช่วยดึงเอาสารพิษที่เก็บในเซลล์ไขมันให้ออกมาและถูกขับออกไปได้ด้วยกระบวนการจากตับ นอกจากนี้การทำ Oil Pulling ก็เป็นการดึงสารพิษที่เป็นไขมันที่สะสมอยู่ในเซลล์ไขมันออกได้ด้วย-บีม)

Make sure you're getting enough essential fatty acids (EFAs) in the form of omega-3 and omega-6 from fish, shellfish, flaxseed, pumpkin seeds, sunflower seeds, leafy green vegetables and walnuts. According to Dr. John Lee's "What Your Doctor May Not Tell You About Premenopause," EFAs help to balance prostaglandin, one of the body's hormones that, if deficient, can cause PMS.

คุณควรแน่ใจว่าคุณได้รับกรดไขมันจำเป็น (EFAs) ในรูปของโอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 จากปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือก เช่น หอย กุ้ง ปูและอื่น ๆ เมล็ดแฟล็กซ์ (flaxseed) เมล็ดฟักทอง เมล็ดดอกทานตะวัน ผักใบเขียวและมันฮ่อ (วอลนัท) ดังที่ Dr.John Lee เขียนไว้ในหนังสือ "สิ่งที่หมอของคุณอาจไม่บอกเกี่ยวกับวัยทอง" ว่ากรดไขมันจำเป็นจะช่วยสร้างสมดุลให้กับพรอสตาแกลนดิน (prostaglandin เป็นกลุ่มของสารที่ทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกายหลาย ๆ ส่วน เช่น การหดและคลายของกล้ามเนื้อเรียบ การหดและยืดของเส้นเลือด การควบคุมความดันโลหิต และการปรับอาการอักเสบ จาก http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=16461 - บีม) ซึ่งเป็นฮอร์โมนของร่างกายชุดหนึ่งที่ถ้าหากขาดแล้วจะทำให้เกิดภาวะก่อนมีประจำเดือน

Eat plenty of phytoestrogens. These are plant compounds that are both mildly estrogenic and antiestrogenic, which means that they provide a balancing effect by mimicking estrogen in the body's estrogen receptors and preventing xenoestrogens--stronger, synthetic, toxic hormones--from attaching. Phytoestrogenic foods include leafy green vegetables, broccoli, cauliflower, cabbage, chick peas, beans and lentils.

ให้ทานฮอร์โมนเอสโตรเจนจากพืชในปริมาณมาก เพราะมันเป็นสารประกอบจากพืชที่มีฤทธิ์สร้างเอสโตรเจนและต้านการสร้างเอสโตรเจนในระดับเบา ๆ ซึ่งหมายถึงการที่มันส่งผลให้เกิดความสมดุลโดยการเลียนแบบเอสโตรเจนที่ตัวรับเอสโตรเจนของร่างกายและป้องกันฮอร์โมนเอสโตรเจนแปลกปลอม (xenoestrogen เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ได้จากสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นค่ะ เช่น พลาสติกบางอย่าง ขวดน้ำพลาสติก และยาบางชนิด เป็นต้น ที่แม้จะทำหน้าที่ได้เหมือนเอสโตรเจนแต่ว่าร่างกายเขาไม่รับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขา เขาว่าแปลกปลอมค่ะ จึงทำให้ร่างกายต่อต้านได้และฮอร์โมนนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย) -- ฮอร์โมนที่แรงกว่า เกิดจากการสังเคราะห์ และเป็นพิษ อาหารที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน ได้แก่ ผักใบเขียว บร็อคโคลี่ ดอกกะหล่ำ กะหล่ำปลี ถั่วชิกพี พืชตระกูลถั่วและถั่วเลนทิล

Garlic is a powerful antioxidant that inhibits cancer growth by flushing cells of carcinogens. It also cleans the lymph system and enhances thyroid function---all of which work to balance the endocrine system.

กระเทียมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยการกำจัดเซลล์ที่เป็นสารก่อมะเร็ง และมันยังช่วยทำความสะอาดระบบน้ำเหลืองและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ระบบต่อมไร้ท่อทำงานอย่างสมดุล

Kombucha is a raw, fermented tea that is filled with active enzymes and antioxidants. Among many other things, it supports body alkalinity which helps restore natural balance in the body as well as detoxifying and strengthening the immune and glandular systems.

Kombucha เป็นชาดิบและหมักซึ่งเต็มไปด้วยเอ็นไซม์สำคัญและสารต้านอนุมูลอิสระ หน้าที่สำคัญที่สุดของมันก็คือการส่งเสริมให้ร่างกายมีภาวะเป็นด่างซึ่งจะช่วยในการฟื้นสมดุลตามธรรมชาติของร่างกายและช่วยในการล้างพิษและทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายและระบบต่อมต่าง ๆ แข็งแรง (อันนี้บ้านเราคงไม่มี แต่บีมเชื่อว่าบ้านเราก็มีสมุนไพรและชาที่มีฤทธิ์แบบนี้ไม่แพ้กันค่ะ แต่บีมยังไม่ได้หาข้อมูลเลย เพื่อน ๆ ลองเอาไปทำการบ้านต่อนะคะ โดยสำรวจที่สรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระสูง ๆ และช่วยส่งเสริมให้ร่างกายมีภาวะเป็นด่างมากขึ้น ในที่นี้บีมเข้าใจว่า ด่าง=ฤทธิ์เย็น และกรด =ฤทธิ์ร้อน ค่ะ)

Good quality green tea has high levels of catechins, or antioxidants, that increase the production of detoxification enzymes in the body. Look for herbal teas with ingredients such as dong quai, licorice root, dandelion root and juniper berry, which promote hormonal balance.

ชาเขียวคุณภาพดีมีระดับของสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่จะช่วยเพิ่มการผลิตเอ็นไซม์ที่ทำหน้าที่ล้างพิษในร่างกาย มองหาชาสมุนไพรที่มีส่วนผสมเช่น Dong Quai (บีมเข้าใจว่านี่คือ ตังกุยในภาษาไทยค่ะ) รากชะเอม รากแดนดิไลออน และจูนิเปอร์เบอร์รี่ที่จะช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุล

Harmful Substances สารอันตราย

In addition to including a range of foods and drinks that support healthy hormones, you should eliminate harmful foods and substances that wreak havoc with your hormone health. Some of these foods are sugar, artificial sweeteners, trans fats, hydrogenated oils and high-fructose corn syrup.

นอกจากการที่คุณจะทราบแล้วว่าอาหารและ เครื่องดื่มใดช่วยสนับสนุนการมีสมดุลฮอร์โมนที่ดีแล้ว คุณยังต้องลดการทานอาหารและการรับสารที่อันตรายที่จะทำลายสุขภาพฮอร์โมนของ คุณ อาหารจำพวกนี้คือ น้ำตาล สารให้ความหวานเทียม กรดไขมันที่แปรสภาพหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Trans Fat (อาหารที่มีไขมันนี้อยู่มากคือ ขนมอบทั้งหลาย คุ๊กกี้ แครกเกอร์ หน้าครีมของเค้กพาย มาการีน เนยขาว ครีมเทียม แป้งพิซซ่า โดนัท เฟรนฟรายด์ ไก่ทอด นักเก็ต มันฝรั่งอบกรอบ ป๊อปคอร์น ขนมปัง แนะนำให้คนเป็นสิวรู้จักตัวนี้อย่างยิ่งและอ่านเพิ่มเติมที่ http://www.vcharkarn.com/varticle/41558) น้ำมันที่เติมไฮโดรเจนลงไป (Hydrogenated Oil แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ค่ะ) และไซรัป (น้ำเชื่อม) ที่ทำจากข้าวโพดที่มีปริมาณน้ำตาลฟรุกโตสสูง

Try to avoid contact with synthetic chemicals such as herbicides, fumigants and industrial chemicals such as are found in many plastics, all of which are carcinogenic and disrupt the endocrine system because they "mimic or block chemicals naturally found in the body, alter hormonal levels, and thus, affect functions that these hormones control," as per the Natural Resources Defense Council. And as Lucille reminds us, the liver processes preservatives and artificial substances, but "if the liver is too busy metabolizing these substances, it will be unable to process excess estrogens and other toxins, which can lead to estrogen dominance."

พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีสังเคราะห์เช่น ยากำจัดวัชพืช สารเคมีที่ใช้รม/อบ และสารเคมีทางอุตสาหกรรมดังเช่นที่พบในพลาสติกหลายประเภทซึ่งพวกมันจะมีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็งและรบกวนระบบต่อมไร้ท่อเพราะมันจะเลียนแบบหรือสกัดสารเคมีตามธรรมชาติที่พบในร่างกาย เปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนและในที่สุดจึงส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานที่ฮอร์โมนเหล่านี้ควบคุมอยู่ ตามที่ได้กล่าวอ้างในสภาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และตามที่ Lucille ทำให้เราตระหนักเกี่ยวกับการที่ตับได้มีกระบวนการปกป้องร่างกายตามธรรมชาติและจัดการกับสารเทียม แต่ถ้าหากตับมัวแต่ยุ่งอยู่กับการจัดการเผาผลาญสารเหล่านี้มากเกินไป มันจะไม่สามารถดำเนินการกับเอสโตรเจนและพิษอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะการที่ร่างกายถูกครอบงำด้วยเอสโตรเจนได้


Other Solutions วิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ

If changing your diet is still not enough, you might want to consider natural progesterone cream or a progesterone supplement like Vitex. And don't forget some very simple methods like yoga, meditation, massage, soothing music, sufficient sleep and laughter to keep your stress levels at a minimum, thereby reducing cortisol levels and keeping your hormones balanced.

ถ้าหากการปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคของคุณยังไม่เพียงพอ คุณอาจจะต้องพิจารณาการใช้ครีมโปรเจสเตอโรนธรรมชาติหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรเจสเตอโรนเช่น Vitex (อันนี้ไม่รู้ว่ามีในไทยมั้ยนะคะ) และอย่าลืมวิธีง่าย ๆ เช่น โยคะ การทำสมาธิ การนวด ดนตรีที่ผ่อนคลาย การนอนหลับให้เพียงพอ และการหัวเราะจะช่วยลดระดับความเครียดให้เหลือน้อยลงได้ จึงช่วยลดระดับคอติซอลและทำให้ฮอร์โมนของคุณสมดุล

Read more: Foods That Help a Hormone Imbalance | eHow.com http://www.ehow.com/way_5317123_foods-hormone-imbalance.html#ixzz1NxelDbsD

From http://www.ehow.com/way_5317123_foods-hormone-imbalance.html

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Xenoestrogen
http://heartspring.net/plastic_xeno_estrogen.html

Comments