Skip to main content

รวบยอดความรู้ "รักษาสิวสไตล์บีม" ตอนที่ 1 : สาเหตุของสิวในที่นี้ จะนำเสนอเฉพาะความรู้เรื่องสิวจากประสบการณ์ตรงของบีมเท่านั้น เพราะความรู้เรื่องสิวนั้นมีผู้เขียนอยู่หลายท่าน บีมจะไม่เขียนซ้ำกับของผู้อื่นและลดทอนเนื้อหาที่อ้างอิงไปที่อื่นออกให้มากที่สุด เพื่อคงไว้เฉพาะใจความสำคัญของการรักษาสิวในสไตล์ของบีมเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและผู้อ่านและผู้สนใจจะได้รู้สึกว่าไม่ยุ่งยากจนเกินไปและท้อที่จะทดลองปฏิบัติเสียก่อน

บีมขอเขียนในสไตล์เล่าสู่กันฟัง ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ๆ รูปประกอบที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางความรู้ทุกรูปแบบ

ก่อนที่เราจะเริ่มรักษาสิว เราต้องรู้ก่อนว่า สิวคืออะไร และเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อจะได้รู้ว่า เรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาอะไรและรู้ไปถึงสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการแก้ปํญหาอย่างยั่งยืน

สาเหตุของสิว

จากประสบการณ์การรักษาสิวของตัวเองและการเป็นที่ปรึกษาเรื่องสิวตลอด 6 ปีที่ผ่านมา บีมได้ค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของสิวที่เมื่อแก้ไขได้แล้วทำให้สิวหายไปเรื่อยๆ จนปัจจุบันรู้สึกได้ว่า เราไม่ได้มีปัญหาสิวเรื้อรังหรือมีความกังวลใจใด ๆ ในเรื่องสิวอีกต่อไป เพราะรู้ทางป้องกันและรักษาด้วยตัวเองทั้งหมดแล้ว

สาเหตุของสิวในปัจจุบันนี้ประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอก
  • ปัจจัยภายนอก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวทั้งหมด
  • ปัจจัยภายใน คือ สุขภาพทั้งระบบ รวมไปถึงจิตใจและจิตวิญญาณด้วย


ดังนั้นในการแก้ปัญหาเราจึงต้องใช้แนวทาง “องค์รวม” (holistic) และใช้หลายๆ วิธีไปพร้อม ๆ กันเพราะสาเหตุของมันมีมากกว่า 1 สาเหตุ และเป็นสาเหตุที่เป็นกลไกเกี่ยวเนื่องและซับซ้อนกันของร่างกายนั่นเอง จะใช้วิธีเดียวแก้ทั้งหมด เป็นไปไม่ได้เรามาวิเคราะห์กันเป็นข้อ ๆ สำหรับปัจจัยภายในและภายนอกกันค่ะ

ปัจจัยภายนอก

เริ่มที่ปัจจัยภายนอกก่อน เพราะง่ายกว่า และบางคนแก้ตรงนี้ผ่านแล้ว ปัญหาจบเลยก็มี มันเป็นเหมือนเส้นบาง ๆ เท่านั้นที่จะทำให้สำเร็จในการรักษาด้วยหรือเปล่า

ปัจจัยภายนอกคือ ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสผิวทั้งหมด ซึ่งความเสียหายต่อผิวจะมีมากเพียงใด ก็ให้คูณกับระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ที่บีมสังเกตได้ในคนที่เป็นสิวเรื้อรังนั้นจะทำผิดอยู่ 3 อย่างคือ
1. ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีส่วนผสมระคายเคืองมากไป หรือเป็นด่างแรง ๆ
2. ใช้ยารักษาสิวนานเกินไป
3. ล้างหน้าไม่ถูกวิธี

Comments