Skip to main content

เกิดอะไรขึ้น เมื่อเรา "ล้างพิษ"?

สรุปจากบทความ What Happens When You Detox?http://nourishholisticnutrition.com/what-happens-when-you-…/

ที่ต้องเขียนประเด็นนี้
เพราะทุกคนจะต้องล้างพิษ 
จำเป็นต้องเข้าใจ ว่ามันคืออะไรและจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้น จะได้ไม่ต้องกังวล และรับมือได้ดี
เพราะที่คนล้มเลิกส่วนใหญ่ จะไปต่อไม่เป็น ทำใจไม่ได้เมื่อเกิด สิวขับพิษ หรือ อาการป่วยช่วงล้างพิษนี่ล่ะค่ะ ก็มาเข้าใจกันเสียแต่ตอนนี้

ผู้เขียนเป็นนักธรรมชาติบำบัดองค์รวมที่มีคลินิกและมีโปรแกรมในการล้างพิษตามหลักวิชาการที่วัดผลได้และเป็นวิทยาศาสตร์ บีมจะสรุปเฉพาะใจความให้อ่านค่ะ รายละเอียด คุณคลิกไปอ่านเองอีกที

1. หลายคนเข้าใจผิดอยู่มากเกี่ยวกับการล้างพิษ ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่า กระบวนการนี้คือการเทของเสียทิ้งจากร่างกาย แล้ว...กลับเข้าไปรับสารพิษเข้ามาใหม่ กิน อยู่ ใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ เพื่อสะสมสารพิษอีกครั้ง
2. แท้จริงแล้ว การล้างพิษ คือ การที่เราช่วยร่างกายในการกำจัดสารเคมีที่เราได้รับมากเกินไปในแต่ละวัน จนตับไม่สามารถจัดการได้หมดภายใน 1 คืน และสะสมไปเรื่อยๆ
3. จริง ๆ แล้วช่องทางล้างพิษของร่างกายจะมี ผิวหนัง น้ำเหลือง ปอด ไต และตับ แต่ตับคืออวัยวะที่ต้องรับภาระหนักที่สุดในการกำจัดพิษ
4. พิษที่เราได้รับทุกวันนี้ มาจากทั้งอาหารผ่านกระบวนการ การทานอาหารที่ด้อยคุณค่า ไม่มีสารอาหาร การใช้ยาที่มากเกินไป หรือผ่านการรักษาที่ต้องใช้ยาและเคมีมาก ๆ จากน้ำและอาหารที่ปนเปื้อน ปรุงแต่งมาก ๆ
5. อาหารที่ก่อพิษให้ร่างกาย มี 2 อย่าง คือ อาหารที่เป็นขยะจริง ๆ คือ กินแล้วใช้อะไรไม่ได้เลย แถมยังเป็นพิษ เช่น สารกันเสีย ไขมันทรานส์ กับอีกประเภทคือ อาหารที่ไม่ช่วยและอาจยังทำให้เราแพ้ เช่น กลูเทน เป็นต้น
6. ในการล้างพิษ ไม่ใช่กระบวนการที่จะทำกันอย่างลวกๆ ได้ เพราะขั้นตอนในการล้างพิษของตับนั้นซับซ้อน มี 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ เปลี่ยนจากพิษที่ละลายในไขมันเป็นพิษที่ละลายน้ำ และขับออกทางน้ำดี ปัสสาวะ และเหงื่อ
7. หากร่างกายมีพิษมาก ตับจะเพลีย ทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบย่อยเสีย ระบบกำจัดพิษเสีย และทำให้ไขมันพอกพูนในร่างกาย และพิษส่วนใหญ่ชอบอยู่กับเซลล์ไขมัน (พิษชนิดนี้แหละที่ทำให้คนเป็นสิว - บีม)
8. คุณจึงต้องจริงจังในการล้างพิษ และปรับสมดุล เพราะถ้าทำลวก ๆ กระบวนการล้างพิษของตับจะติดขัด และอาจทำให้พิษกลายพันธุ์เป็นชนิดที่ร้ายแรงกว่าเดิมได้ และนั่นจะทำให้คุณมีอาการซ่านพิษนานเกินไป

ดังนั้น การดูแลตัวเองอย่างปราณีตในช่วงล้างพิษสำคัญมาก ต้องงดการรับพิษ หรือลดให้มากที่สุดค่ะ

Comments