Skip to main content

ประเภทของสิวตามหลักอายุรเวท : ปิตตะ วาตะ คัพพะ โดย Kristen MaBreakouts and blemishes are not just annoying, they‘re frustrating. While, modern science is highly sophisticated, what seems like a simple problem like acne, there is still no universal cure for. But this is not to say there are no solutions for blemish-prone skin. While we may scrub, peel, pick and dry out our skin in hopes of a clear complexion, it may not be our efforts but our approach that needs changing.

สิวและรอยสิวไม่เพียงแต่น่ารำคาญ แต่มันยังทำให้รู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจด้วย ในขณะที่ศาสตร์สมัยใหม่นั้นมีความซับซ้อนยิ่ง ปัญหาที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายอย่างเช่นสิว ก็ยังไม่มีวิธีรักษา แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีทางแก้ปัญหาสำหรับผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่าย ในขณะที่เราขัด ลอก แกะ และทำให้ผิวของเราแห้งด้วยหวังว่าจะรักษาสิวให้หาย เราไม่ต้องเปลี่ยนความพยายามหรอก แต่จะต้องเปลี่ยน "วิธีการ"

Eastern medicinal science, Ayurveda, considers acne to be our body’s expression of internal dysfunction – and from this perspective it is a signal prompting us to examine our overall health. This not only leads us to our acne’s root cause, but also shifts our attitude towards our skin and selves from exasperation to an inspiration for self-care. Also according to Ayurveda, there are three different types of acne, Pitta, Kapha and Vata acne, each with different causes and required treatment. When we understand our acne type, we can understand the proper approach to it, making treating acne much less confusing!

อายุรเวท ซึ่งถือเป็นศาสตร์การแพทย์ตะวันออก พิจารณาเรื่องสิวว่าเป็นการแสดงออกของร่างกายของเราว่าระบบภายในมีความผิดปกติ และจากมุมมองนี้ สิวจึงเป็นสัญญาณกระตุ้นเตือนพวกเราให้หันกลับมาตรวจสอบสุขภาพของเราแบบองค์รวม นี่ไม่เพียงแต่จะนำเราไปสู่ "ราก" ของปัญหาสิว แต่ยังเปลี่ยนทัศนคติของเราที่มีต่อผิวพรรณและตัวของเราจากความโกรธเคืองไม่พอใจสู่แรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองอย่างแท้จริง ซึ่งในทางอายุรเวทนั้น สิวมี 3 ประเภท คือ ปิตตะ คัพพะ และ วาตะ ซึ่งแต่ประเภทจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันและต้องการการรักษาที่แตกต่างกัน เมื่อเราเข้าใจประเภทของสิวแล้ว เราจะเข้าใจและใช้วิธีการที่เหมาะสมในการรักษามัน ทำให้การรักษาสิวมีความสับสนน้อยลงไปมาก ๆ ด้วย

The differences are stark: what is known as “Pitta acne”, is the result of excess heat and inflammation, while “Kapha acne”, stems from accumulated dampness. Finally “Vata acn”e is actually caused by dehydration and lack of oil (dryness) – a very foreign concept to western dermatology. Each blemish type displays what is happening within us and gives us direction on how to address it.

ความแตกต่างที่ว่านั้น เป็นสิ่งที่ตายตัวแน่นอน สิวปิตตะ เป็นผลมาจากความร้อนที่มากเกินไป (ร้อนเกิน - บีม) และการอักเสบ ในขณะที่ สิวคัพพะ เป็นผลจากการสะสมของความชื้น สุดท้าย สิววาตะ มีสาเหตุที่แน่ชัดจากการขาดน้ำและการขาดน้ำมัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่แปลกสำหรับแพทย์ผิวหนังฝั่งตะวันตก ซึ่งสิวแต่ละประเภทนั้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราและทำให้เราสามารถระบุได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร

--------------------------------------------------------------------

Pitta Acne
Pitta acne comes in the form of pustules and papules, is red and inflamed, and is caused by an excess of heat and fire energy (known as Pitta). Over-drying Pitta acne will only aggravate it further and irritate the skin. Instead, we must calm inflammation by using soothing skincare, and ingredients such as aloe vera (used as a base in our acne care line), chamomile water, neem and turmeric (found in our acne care cleanser and lotion) are excellent as they cool and hydrate the skin. Black cumin seed oil is excellent as it is a powerful anti-bacterial and anti-inflammatory.


สิวปิตตะ
สิวปิตตะ  มักจะมาในรูปแบบผด (ตุ่มเล็ก ๆ กลม ๆ บนผิวหนัง ซึ่งบีมเข้าใจว่าคือ สิวผดเล็ก ๆ ที่ไม่มีหัวนะคะ) และสิวหนอง (ก็คือพวกสิวอักเสบนี่เองค่ะ - บีม) ซึ่งจะมีลักษณะ แดงและอักเสบ อันเนื่องมาจากความร้อนและพลังไฟที่มากเกินไป (รู้จักในชื่อว่า ปิตตะ) การทำให้สิวปิตตะแห้งมากไปมีแต่จะกระตุ้นมันให้รุนแรงมากขึ้นและระคายเคืองผิว ในทางตรงข้าม เราจะต้องบรรเทาอาการอักเสบด้วยการใช้สกินและส่วนผสมที่ทำให้ผิวสงบและผ่อนคลาย เช่น ว่านหางจระเข้ (ถูกนำมาใช้เป็นเบสของการทำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรักษาสิวของเรา) น้ำคาโมไมล์ สะเดา และขมิ้นชัน (พบได้ในผลิตภัณฑ์ล้างหน้าและโลชั่น) ก็ยอดเยี่ยมมาก ๆ ในการทำให้ผิวเย็นลงและเติมน้ำให้กับผิว น้ำมันเมล็ดยี่หร่าดำก็ดีมากในด้านการต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบ

But this type of acne requires that must also pacify Pitta internally too. Avoiding heating foods such as hot spices, acidic fruits and deep-fried dishes is decreases internal fire. This along with staying away from hard-to-digest foods and known allergens is important so not to overwork the digestive system, which causes inflammation in the G.I tract.

แต่สิวประเภทนี้ก็ต้องทำให้ระบบภายในสงบด้วยเช่นกัน การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนเช่น เครื่องเทศที่มีรสเผ็ดร้อน ผลไม้ที่สร้างกรด และอาหารที่ทอดแบบน้ำมันท่วม (deep-fried) จะช่วยลดไฟภายในร่างกาย และต้องไม่กินอาหารที่ย่อยยากและอาหารก่ออาการแพ้ต่างๆ (ที่เรารู้ว่าตัวเองแพ้ หรือสังเกตว่ากินแล้วมีสิวขึ้นหรือร่างกายไม่สบาย หนักเนื้อตัว คัน - บีม) ซึ่งมันสำคัญมากเพราะจะทำให้ระบบย่อยอาหารไม่ทำงานหนักเกินไป อันเป็นสาเหตุของการอักเสบภายในระบบทางเดินอาหาร (G.I tract น่าจะนับตั้งแต่กระเพาะ ตับ ตับอ่อน ถึงลำไส้เล็ก ค่ะ เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารทั้งหมด - บีม)

Breathing exercises known as Pranayam can also be very beneficial for dissipating heat and clearing up our skin. Oxygen intake helps feed and purify the blood while promoting cool air through our respiratory system.

การฝึกหายใจที่เรียกว่า ปราณยามะ นั้นก็ให้ผลดีมากในการลดความร้อนและรักษาสิว การได้รับออกซิเจนช่วยให้อาหารแก่เลือดและทำความสะอาดเลือด และยังทำส่งสนับสนุนให้ลมเย็นสบายไหลผ่านทั่วระบบการหายใจของเราอีกด้วย

--------------------------------------------------------------------

Kapha Acne
Kapha acne is cystic and full of pus/ fluid, and are often painful and boil-like, commonly occurring on the chin and jawline. This type of acne is linked to kapha: dampness, wetness and mucous in the body, displaying an imbalance of what Ayurveda considers earth and water energy. Kapha acne can only be extracted by puncturing the skin first. Though, using skincare with ingredients that increase circulation will help cysts break-up and drain. Managing dampness on the skin is also important. That is why black mud, also known as dead sea mud is therapeutic. We have found this ingredient excellent for both kapha and pitta acne, so added it to our acne care cleanser and lotion for daily doses.

สิวคัพพะ
สิวคัพพะเป็นสิวซีสต์และเต็มไปด้วยหนองและของเหลวใส และมักจะมีความเจ็บปวดร่วมด้วย และเหมือนกำลังโดนต้มสุก มักจะเกิดขึ้นตามแนวคางและกราม สิวประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกับคัพพะ อันหมายถึง ความชื้น ความเปียก และเมือกในร่างกาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลของสิ่งที่ทางอายุรเวทเรียกว่า พลังของดินและน้ำ สิวคัพพะนั้นจะนำออกได้ด้วยการเจาะผิวหนังก่อนเท่านั้น ดังนั้น การใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมที่จะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนจะช่วยทำให้ซีสต์แห้งสลายไปได้ การจัดการความชื้นที่ผิวก็สำคัญมาก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมโคลนดำ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าโคลนเดดซีสามารถรักษาเยียวยาได้ เราค้นพบว่าส่วนผสมนี้ยอดเยี่ยมมากในการรักษาทั้งสิวคัพพะและปิตตะ ดังนั้น เราจึงใส่ลงไปในตัวทำความสะอาดผิวและโลชั่นของเราสำหรับการใช้ประจำวัน

Internal care is important when treating Kapha acne. Limiting damp, mucous-forming foods such as milk, wheat and, eggs is immensely helpful, as is reducing candida and fungus in the body by eliminating sugar, yeast and fermented foods. Kapha blemishes are often caused by imbalance in the reproductive organs, and many women who breakout in cysts find it correlates with their menstrual cycle. So, seeking guidance from a holistic practitioner to help rebalance your hormones is also helpful.

การรักษาภายในก็สำคัญสำหรับการรักษาสิวคัพพะเช่นกัน การจำกัดความชื้นและอาหารที่ก่อให้เกิดมูกเมือกเช่น นมวัว ข้าวสาลี ไข่ จะช่วยได้มหาศาล ซึ่งมันสามารถช่วยลดเชื้อแบคทีเรียแคนดิด้าและเชื้อราในร่างกายโดยการลดน้ำตาล ยีสต์ และอาหารหมักดอง สิวคัพพะมักจะมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลในระบบสืบพันธุ์และผู้หญิงหลาย ๆ คนที่มีสิวซีสต์พบว่ามีความสัมพันธ์กับรอบเดือน ดังนั้น การพบผู้แนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติแนวองค์รวมที่จะช่วยทำให้ฮอร์โมนสมดุลก็จะช่วยได้เช่นกัน

--------------------------------------------------------------------

Vata Acne
Vata (air) acne is caused by excess air energy, and shows up as clogged pores, milia and blackheads. Vata-imbalanced skin is so dehydrated that our sebum (oil) becomes dried out and cannot flow properly to lubricate and moisturize our complexion. Instead, it clogs our pores and creates dry oil-deposits which results in pimples.

สิววาตะ
สิววาตะ (อากาศ) เกิดจากการที่มีพลังลมมากเกินไป และทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขน สิวหิน/สิวข้าวสาร และสิวหัวดำ ผิวที่วาตะไม่สมดุลจะขาดน้ำมาก ซึ่งซีบั้ม (น้ำมัน) ของเราจะแห้งเหือดและไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเพื่อหล่อลื่นและทำให้ผิวของเราชุ่มชื้น ในทางตรงข้าม มันจะอุดตันรูขุมขนของเราและทำให้เกิดการสะสมของน้ำมันที่แห้งตัวลงเป็นผลทำให้เกิดสิว

This type of acne must be super-moisturized, and the use of natural vegetable oils is very effective. Babassu oil (found in our acne care oil), a particularly nourishing oil is ideal for Vata acne. We combined this with black cumin oil to address all three doshas and different types of acne. Along with this, sesame all over the body is best for Vata grounding. Sesame oil is a traditionally touted pacifying oil for Vata, which is why it also makes a good scalp and hair treatment as it calms the mind.

สิวประเภทนี้จะต้องได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่และการใช้น้ำมันจากพืชธรรมชาติก็มีประสิทธิภาพดีมาก น้ำมันบาบาสสุ (พบได้ในน้ำมันรักษาสิวของเรา) เป็นน้ำมันที่ให้ความชุ่มชื้นโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับสิววาตะ เราผสมน้ำมันนี้เข้ากับน้ำมันยี่หร่าเพื่อให้มีครบทั้ง 3 โทษและเพื่อสิวประเภทต่าง ๆ  การใช้งาทั่วร่างกายก็ดีสำหรับการปรับสมดุลวาตะ น้ำมันงาได้ถูกนำมาใช้ในการทำให้วาตะสงบ เป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงให้ผลด้านการบำบัดรักษาเส้นผมและหนังศีรษะได้ดีด้วยคุณสมบัติที่ทำให้จิตใจสงบนั่นเอง

Those with Vata acne must also increase their fluid intake and eat a moist diet. Foods like watery soups and stews are ideal, and salt-consumption must also be monitored as too much sodium causes dehydration.

ผู้ที่มีสิววาตะจะต้องเพิ่มการดื่มน้ำและทานอาหารที่ให้ความชุ่มชื้น อาหารเช่นซุปและสตูว์เหลวใสนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก และจะต้องควบคุมการบริโภคเกลือเพราะโซเดียมที่มากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้

Because stress can deplete the kidneys (which govern water-metabolism), practicing activities that help us relax and unwind, restores moisture. So slow, grounding Yoga is good for managing stress as well as clearing up the skin.

เพราะความเครียดสามารถทำให้ไตพร่อง (ไตควบคุมเมตาบอลิซึมน้ำ) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติที่จะช่วยให้ผ่อนคลาย จะช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นกลับมา ดังนั้น โยคะที่ช้าแต่มั่นคงเป็นการจัดการความเครียดที่ดีในขณะที่จะช่วยทำให้ผิวใสไปในตัวด้วย

Overcoming acne encompasses more than skincare. Instead of wrestling with this skin ailment, we should take a deep breath and realize there is no need to struggle -we should simply look at ourselves and discover what balance needs to be restored. Taking an Ayurvedic approach, addresses the whole body and its energetic composition. This gives way to truly radiant skin, which is both clear and healthy for the long-term.

การเอาชนะสิวนั้นใช้มากกว่าสกินแคร์ แทนที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาสิว เราควรจะสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ และตระหนักว่าไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้ เราควรจะมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองแบบเท่านั้น และหาให้เจอว่าเราจะต้องฟื้นฟูสมดุลในด้านใดบ้าง ใช้แนวทางอายุรเวช มองร่างกายแบบองค์รวมและองค์ประกอบของพลังงานโดยรวม นี่เป็นทางที่จะทำให้มีผิวที่เปล่งประกายอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผิวใสและสุขภาพดีในระยะยาว

แปลโดย วรดาภา สุขพิมกุลกุล (บีม)

--------------------------------------------------------------------Comments