Skip to main content

สอนเรื่อง Healing Crisis : วิกฤติสู่ความงามอย่างยั่งยืนSpecial Live #SiwsecretAcademy
ตอน Healing Crisis : วิกฤติสู่ความงามอย่างยั่งยืน
Live นี้บีมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะ "Healing Crisis"
เป็นเรื่องสำคัญมากและจำเป็นต้องรู้!!!
สำหรับทุกคนที่ต้องการบำบัดสิว
ให้หายด้วยแนวธรรมชาติ
เพราะทุกคน "ต้องเจอ"
และ "ต้องผ่านให้ได้"
จึงจะหายได้!
หัวข้อที่ถ่ายทอด
- Healing Crisis คืออะไร?
- ที่มาของ Healing Crisis คืออะไร?
- อาการของ Healing Crisis เป็นอย่างไร?
- จะมีวิธีแก้ไขอาการ Healing Crisis อย่างไร?
- ยกตัวอย่างภาวะ Healing Crisis ของบีมและเคสอื่น ๆ
Healing Crisis เป็นภาวะที่น่ายินดี
แสดงว่าร่างกายของคุณยังมีพลัง
ที่จะเยียวยาตัวเองได้อยู่
ขอให้ผ่านมันไปให้ได้
ด้วยสติและปัญญา
แห่งการรู้ถึงธรรมดาของการเปลี่ยนแปลง
"เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป"
มีใจที่เข้มแข็ง
ผ่านทุกขั้นของ Healing Crisis
ไปได้อย่างราบรื่นนะคะ
ด้วยความปรารถนาดีเสมอมาและตลอดไปสู่พี่น้องที่รักษาสิวแนวธรรมชาติทุกคน
ขอให้สำเร็จในระยะเวลาที่รวดเร็วค่ะ

Comments