Skip to main content

30 บทเรียนชีวิตปี 2561 (30 Life Lessons of 2018)


ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่มีความท้าทายในชีวิตมากมาย เป็นปีที่รู้สึก “เจอทอร์นาโดชีวิต” กระหน่ำจนโซซัดโซเซและร้องไห้หนักมาก เครียดหนักมาก แต่ช่วงเดือนธันวาคม คือ เดือนเกิด รู้สึกเหมือน “เกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ” ทำให้เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีทิศทางและมีความสุขมากขึ้น จึงอยากเขียนเรียบเรียงบทเรียนชีวิตไว้ให้ตัวเองอ่านย้อนหลังและเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่มีโอกาสได้มาอ่านงานเขียนนี้ด้วย
I faced tons of challenges in 2018. It was the hardest year ever! I was lost and crying a lot and it’s full of tensions! However, in December (my month of birth), I felt “spiritual reborn” and that status led me the right direction and more happiness. So, I would like to write the summary of life lessons (crystallisation) for myself and it may have benefits for the readers who have a chance to read them.

 1. จง “มี” เท่าที่ “ดูแลไหว” ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าดูแลให้ดีได้ไม่ไหว ก็ต้องตัดทิ้ง ไม่ต้องไปเอาทั้งหมด
  “Have” only the things you can take good care of in whatever aspects of life. If you cannot take care it well, must get rid it off. Do not carry it anymore.
 2. เมื่อเกิดวิกฤติการณ์หรือเหตุการณ์หนัก ๆ ในชีวิต ใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ใจที่ให้อภัย ขอบคุณ และมีความรักต่อคู่กรณี คู่พิพาทเท่านั้น ที่จะทำให้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปได้
  Whenever you face crisis or the hardest situation, the quality of mind is very important. The mind with forgiveness, gratitude and love for your enemies will help you get through it more smoothly.
 3. อย่าทำอะไรที่…ขัดใจตัวเอง ในใจของเราจะมี The Call หรือเสียงแห่งธรรมชาติ ที่พร้อมจะนำทางเสมอ “ถ้าเราฟัง” และการได้ฟังและทำตามเสียงนั้นทุกครั้ง จะนำมาซึ่งทางออกที่ดีเสมอ แม้มันจะดูไร้เหตุผล ไร้ความเป็นไปได้ มันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์ เหมือนมันไปปลดล็อตการติดขัดบางอย่าง ถ้าเรายอมศิโรราบต่อเสียงในใจ แต่ต้องอาศัย “ความกล้า” ในการเดินตามเสียงนั้นไป จึงจะได้พบกับสิ่งที่เราต้องการจริง ๆ จากส่วนลึกของจิตใจ
  Do not reject your “Call”. We all have “The Call” or the voice of nature inside us which is ready to lead us to the right direction if we “listen”. Whenever you listen and follow it, you will always find the right exit / solution. Although it may seem impossible or nonsense, miracle can always happen. It’s like to unlock the stuck point when we surrender to “The Call”. But we need “brave” to follow it then we will meet what we really want from the bottom of our heart.
 4. อย่านิยามตัวเองว่า “เป็นคนดี” ให้มองตัวเองว่าเป็น “อะไรสักอย่างที่เรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม” เพราะถ้านิยามว่าตัวเองเป็นคนดี จะมีปัญหาเรื่อง “แบกตัวตน” และ “มองตัวเองดีกว่าคนอื่น” และ “ทรมานตัวเองมากเกินไป”
  Do not define yourself as “good person” but to look at yourself as “something that is learning to improve a life”. If we define ourselves as “good man”, we will have some kind of “ego” and look at ourselves above others and often torture ourselves.
 5. เรามักเข้าใจผิดว่า การทรมานตัวเองคือการเป็นคนดี จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่ ถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน คือ สายกลาง ตัวเรา = คนอื่น ถ้าเราทรมานตัวเอง เราจะไม่มีทางรักคนอื่นด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยรักแท้ที่บริสุทธิ์ได้เลย และชีวิตก็จะติดกรงของความทรมานไปตลอดชีวิต ไม่เคยพบความสุขแท้จริง เพราะ ไม่สามารถรักตัวเองได้ ไม่อยากให้ตัวเองมีความสุข ความรู้สึกนี้จะส่งผลให้เกิดอารมณ์อิจฉาริษยาและซึมเศร้าตกค้างสะสม ทำให้เจ็บป่วยไม่รู้สาเหตุแบบเรื้อรัง และหมดพลังชีวิตไปเรื่อย ๆ
  We always think that the good person must torture oneself. Actually, it’s not like that. If we truly understand what Buddha taught about “middle way”, we will realise that “I = You”. If we torture ourselves, we will never ever be able to love others with heart of pure love. Our lives will be stuck in misery forever. We will never find the true happiness as we cannot love ourselves and never want ourselves to be happy. This kind of feeling will lead to accumulated jealousy and depress emotion. They can cause chronic illness that cannot find the causes and will have less and less life energy.
 6. ทำดี อย่าหวังว่าจะได้รับการตอบแทนอะไรกลับมา ดี คือ ดี และ ดีให้จบ คือ สุขตั้งแต่ตอนทำ ทำเพราะสุข เพราะอยากทำ อย่าไปคิดว่า ฉันทำดี ฉันต้องได้ดี เพราะ ยังไงในท้ายที่สุด แม้ไม่หวัง มันก็ต้องได้ดีอยู่แล้ว เพราะ ทำดี สร้างผลกรรมที่ดี มันก็ต้องได้ผลลัพธ์ดี สำคัญคือ จบ…ตั้งแต่ทำ มันดีตั้งแต่ทำแล้ว อย่าไปหวังอะไรกับมัน
  Do not expect anything from doing good things. Good is good in itself. Happy at the moment you do. Do it because it’s happy to do so. Do not expect that I do good and I reserve the good! Because finally, you will get the good, even you don’t expect. The most important thing is be happy at the moment you do, period! Not expect anything!
 7. ถ้าทำไม่ดี มันก็ทรมานตั้งแต่ตอนที่ทำนั่นเลย ไม่ว่าจะโกรธแล้วลงกับคนอื่น มันก็ใจสั่นกันตั้งแต่ตอนนั้นเลย เผาตัวเองไปก่อน คือ ทุกอย่างที่เราทำไม่ดี จิตมันเก็บตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว ทำไปบ่อย ๆ สมองและเส้นประสาทก็สร้างเส้นประสาทที่ไม่ดีให้มันแข็งแรง เจอเหตุการณ์อะไร ก็ใช้เส้นนี้ตอบสนองไป ก็ยิ่งทำให้ตัวเราเองทุกข์ทรมานสะสม
  If you doing “the bad”, you will feel miserable at that moment! Like when you’re angry and hurt others, your heart and body are shaking at that time. You burn yourself first! It means that everything that we do, it will be saved in our mind right away. When we do it often, our brain & nervous system will strengthen the “The Bad” nerves. Whenever you face any situation, you will use these bad nerves to response and it will lead to accumulation of misery!
 8. สมองและเส้นประสาท คือ กายภาพของจิต คือ ส่วนรูปธรรมของจิต เราสามารถเปลี่ยนเซลล์สมองและเส้นประสาทได้ ถ้าเราเปลี่ยนจิต
  Brain and nerve are the physical reflection of mind. We can reshape our brain & nerve cells successfully when we reshape our mind.
 9. ไม่มีทางที่เราจะ คิดให้อะไร ๆ มันเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและไม่เปลี่ยนจิต สุดท้ายแล้ว จิตใต้สำนึก (อารมณ์ ความรู้สึก ความเคยชิน สันดาน) จะเอาชนะเหตุผลเสมอ ยกเว้น สติแข็งแรง จับความเคลื่อนไหวทุกอย่างได้ จับ จบ แล้วตอบสนองด้วยการกระทำที่ดีออกไป สะสม ๆ ๆ ๆ ไป มันก็จะทำให้คนเราเปลี่ยนทุกอย่างที่ตามองเห็นได้ (กายภาพ) ทั้งสุขภาพ บุคลิกภาพ ผิวพรรณ การเงิน การงาน ความสัมพันธ์ สิ่งที่มองเห็นได้ = สิ่งที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตา แต่เป็นอยู่ในใจเรานั่นเอง
  We can never change anything if we do not change our behaviour and mind. Finally, the subconscious mind (feeling, emotion, trait) will overcome the reason. Except for people with consciousness which can detect any movement going around. Detect, aware and let go or give it a good response. When response in a good way regularly, it will change all physical things such as health, personality, skin quality, financial status, work and relationship. Physical world = invisible world which is already in our heart.
 10. ดังนั้น สติสำคัญที่สุดในการ “เปลี่ยนแปลงตัวเอง”
  So, consciousness is the most important thing to “change oneself”.
 11. การจะหลุดพ้นจากทุกปัญหาในชีวิต ต้องกลับมา “เป็นที่พึ่งของตัวเอง” อย่าไปหวังพึ่งใคร เพราะทุกคนก็มีปัญหาของเขาที่ต้องแก้ กัลยาณมิตรที่มีพละกำลังช่วยเหลือเราได้ทุกเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่หาไม่ง่าย และเฉพาะคนที่ทำบุญร่วมกันมา สร้างกุศลร่วมกันมาเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้เกื้อกูลกัน ดังนั้น อย่าไปหวังจะให้ใครมาช่วย เราต้องช่วยตัวเองเท่านั้น ยกชีวิตมาไว้กับตัวเรา ผูกเอง ก็ต้องแก้เองเท่านั้น และเราจะได้กำไรในส่วนของทักษะการแก้ปัญหาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้ความภูมิใจในตัวเอง เก่งขึ้น มีประโยชน์ต่อโลกนี้มากขึ้น และมีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาได้มากขึ้น
  We will be able to get out of any problem when we apply “self-reliance” concept. Do not hope or ask for help from others as everybody has his/her own problem to solve. True friends who will have everything to support us are rarely found and only the persons who used to help each other before will have a chance to help each other now. Therefore, do not hope and ask for help. We must help ourselves first. Take a responsibility back to your life. We made it (problem), we solve it. We will gain profit in life by gaining new solving skills. We will feel proud of ourselves, more capable and be more useful to this world. It also can bring new opportunity to life.
 12. อย่าจ้างคนจำนวนมาก โดยที่ฐานะการเงินของธุรกิจยังไม่พร้อมที่จะจ้าง ต้องประเมินสถานะตัวเองเสมอ อะไรทำเองได้ทำก่อน ถ้าจะต้องจ่ายเงินออกไปให้ใคร คนคนนั้นจะต้องเชี่ยวชาญและทำงานได้ตามที่เราคาดหวังผลลัพธ์ได้ทันที
  Do not hire many employees while your business’s financial status is not ready to do so. We must evaluate our status. What we have to do by ourselves, do it first. If we must pay for someone, the person must be specialist in the field who know exactly how to solve our problem and can create the outcome we expect right away.
 13. นายจ้างที่ดี เป็นคนดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องพยายามให้สิ่งที่จะทำให้ลูกน้องพึงพอใจในการทำงานของเขา ต้องมีพละกำลังกาย ใจ เงิน ดูแลเขาให้ทำงานอย่างมีความสุข
  Good employer can only be a good person but must do the things to assure workers’ security and happiness at work. We must be strong and steady in every way to support them to work happily.
 14. ถ้าเคมีไม่เข้ากันตั้งแต่แรก อย่าจ้าง
  If your chemistry and the candidate is not matched, never hire him/her.
 15. ไม่ต้องจ้างคนเก่ง แต่ต้องจ้างคนที่ “เข้ากันได้” จึงจะอยู่ได้นาน
  Do not need to hire capable worker, but a person who has the matched chemistry for prolonged work period.
 16. การเป็นเจ้าของกิจการ ต้องรู้รายละเอียดทุกขั้นตอนของธุรกิจของตัวเองก่อนเสมอ อย่าจ้างคนมาทำถ้าไม่รู้จักทุกซอกมุมของธุรกิจตัวเอง ต้องทำเองก่อนให้รู้จริง แล้วจ้างคนมาเพื่อทำงานที่เราไม่จำเป็นต้องทำ และจ้างในพละกำลังที่ตัวเองจ่ายไหว
  Being an entrepreneur, you must know every single details of your business. Do not hire workers if you do not know all details of your business. You must learn how to do it successfully then hire someone to work in the area you do not need to do with the salary or wages we can pay them in time.
 17. ต้องอดทนต่อความไม่สบายกายและใจต่าง ๆ ดูแลสุขภาพให้ดี กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดูแลร่างกายให้ดีที่สุด เพื่อให้มีพละกำลังกายและใจเต็มที่ทุกวัน แก้ปัญหาจนกว่าจะคลี่คลายได้ ยิ่งปัญหาหนัก ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดี เพราะ เราต้องพึ่งพละกำลังของเราเท่านั้น ถ้าสุขภาพแย่ ก็จะยิ่งเป็นภาระให้คนรอบข้าง ดังนั้น สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่าให้ตกเด็ดขาด
  You must be patient for every hardness to your body and mind. You must take good care of yourself, being healthy, eating good food so you will have full energy in every single day to completely solve all problems. The harder of the challenge, the more you have to take good care of yourself because we have to mainly rely on our own power! If you’re unhealthy, you will be the burden of people around you. So, being healthy is very important. Do not let it down!
 18. การออกกำลังกาย แม้เพียงแค่ใส่รองเท้าออกไปวิ่งแถว ๆ บ้าน 20-30 นาที ก็ทำให้ปลดปล่อยความเครียดไปได้มากแล้ว และการวิ่งในที่ที่เป็นธรรมชาติ จะทำให้ได้ไอเดียแก้ปัญหาใหม่ ๆ ปลดปล่อยพลังงานลบ เหมือนรีไซเคิลพลังงานให้เรา เราจะมีพละกำลังของใจกลับมา ความคิดสร้างสรรค์ หลังจากได้ออกกำลังกาย
  Going to exercise, only the simple way like jogging around your house about 20-30 minutes can help release negative energy quite a lot. Running in the natural area will bring you good ideas to solve problems and release negative energy like “energy recycle”. You will gain the power of mind and creativity back after exercise
 19. ถ้ามีปัญหาการเงิน ในวันเกิดของเรา ให้ถือเป็นโอกาส RESET ตัวเอง ให้ทิ้งตัวเราในปัจจุบัน แล้วหลับตาจินตนาการ หรือดูรูปตอนเป็นเด็ก ที่เรามีความสุขหลาย ๆ รูป ระลึกถึงวันที่จิตของเราเป็นอิสระจากปัญหาของวัยผู้ใหญ่ เราเคยมีจิตใจแบบไหน ให้เราทิ้งความเป็นผู้ใหญ่ของเราไป 1 วันเต็ม ๆ (ไม่ต้องรอวันเกิดก็ได้ วันไหนรู้สึกหนัก ให้ทำแบบนี้ไปเลย) แล้วให้ทุกสิ่งที่เด็กคนนั้นต้องการ ตอนเราเป็นเด็ก เราเคยมีความสุขกับอะไร ให้เราทำสิ่งนั้น และอย่าลืมกำชับคนรอบตัวว่า วันนี้ขอ 1 ตัวที่จะไม่พูดถึงชีวิตปัจจุบัน ขอย้อนกลับไปเวลานั้น แล้วจิตของเราก็ต้องปลดปล่อยตัวเองจากความคิดพะรุงพะรังในปัจจุบันด้วย อันนี้ได้ผลดีมาก
  If you have financial problems, use your birthday as “RESET” day. Let we in the current time go. Close your eyes and imagine or look at the photos when we were young. Recall the feeling of love and happiness we had got. Recall of the days our mind was free from all adult problems. What kind of mind we use to have, recall it. Ignore the adultness for 1 day (no need to wait for birthday, it can be any day that you feel hard, just do it right away). Give all the child want (ourselves that we recall). What make you happy when you were young, just do it. Do not tell people around you that I need 1 day that will not talk about “current life”. Tell them that you will live a life of your childhood for 1 day. Recall it, live it fully. Let go of all worries happening in the present time.
 20. พยายามจัดทุกอย่างในชีวิตให้เป็นระเบียบเสมอ ตัดสิ่งที่มองแล้ว มีแล้ว ไม่มีความสุขออกไปทั้งหมด ให้ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งที่มีความหมายกับตัวเรา ทั้งที่โต๊ะทำงาน เตียง ห้องน้ำ เสื้อผ้า ผู้คนที่เราคบ ฯลฯ คือจัดฮวงจุ้ยโดยไม่ต้องเรียนฮวงจุ้ย เอาจิตของเราเป็นที่ตั้ง แล้วจัดตามความรู้สึก ถ้าของไหน ดูแล้ว เห็นแล้ว มีภาพความสุข รู้สึกสุข ให้เอาไว้ ถ้าอันไหนไม่รู้สึก บอกขอบคุณแล้วทิ้งไป
  Tidy up all things around you. Cut all the things that annoys you. Live with only the things that are meaningful to you including table, bed, bathroom, clothes, people, etc. It seems like using Fengshui without theory. Follow your heart and feeling inside. Which stuffs make you happy, keep it. Which make you feel uncomfortable or sad or do not feel anything, say thank you to it, pack and ditch it.
 21. ชีวิตกินได้แค่มื้อละฝ่ามือ กินมากไปก็ย่อยไม่ได้ เกิดปัญหาสุขภาพ ท้องอืด ของเสียตกค้าง กินน้อยไปก็ไม่มีพละกำลัง คนเราก็กินได้แค่นี้ จะจ่ายแพง จ่ายถูก ก็กินได้แค่นี้ ดังนั้น ถ้าบริหารเรื่องกินให้กินแบบพอดีและกินแต่ของที่ดีต่อสุขภาพได้ ก็พอแล้ว นอกเหนือจากนั้น ก็ถือว่า เป็นความสุขทางโลกที่ได้ลิ้มรสชาติอาหารใหม่ ๆ ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไร แต่การกินให้พอดีและดีต่อสุขภาพนั้นสำคัญที่สุด
  We can eat only a handful amount of food per meal for life. If we eat too much, foods will not be completely digested and it will cause health problem from gas or accumulated feces. If we eat too less, we will not have power. Human can eat only this amount per meal, both luxury and expensive meal or cheap ones. So, if we can manage to eat in the middle way and eat good food, that is enough. Further than this, it’s like additional happiness from tasting new tastes. But it’s unnecessary. The most important thing is to eat in proper amount and good for health.
 22. อย่าไปเอาอะไรมากกับผู้คน สิ่งที่คนคิด พูด ทำ ต่อเรา แม้เราจะชอบหรือไม่ชอบ มันก็ไม่ส่งผลกับชีวิตเราถ้าเราไม่รับมันมา สิ่งที่มีผลต่อชีวิตเรา คือ สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวัน แค่นั้นเอง ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไร มันมีความหมายอะไร มันจะพาเราไปทางไหน นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด
  Do not attach yourself with others’ thoughts, words and actions. Even we like it or not, they will never affect us until we receive it. What really matter to our life is only what “we do” in every single day. If we know what we’re doing, how it is meaningful to us and what it will lead to, that is the most important.
 23. ถ้าเริ่มรู้สึกไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร หลงทาง รู้สึกจิตฟุ้ง คิดมาก กระเจิดกระเจิง ให้ RESET จิตตัวเองก่อน คือ ถ้ามองบ้าน มองโต๊ะทำงาน มองกระเป๋าของเราแล้ว มันดูยุ่ง ๆ ไม่เป็นระเบียบ นั่นแหละ คือ จิตกำลังตัดสินใจอะไรไม่ได้ มันไม่มีทิศทาง มันไม่มีเป้าหมาย สิ่งที่ต้องทำคือ หยุดคิด … ไปอยู่กับธรรมชาติที่เรารู้สึกปลอดภัยและสงบ … หายใจเข้าออกลึก ๆ ช้า ๆ เป่าปากเอาลมออกเยอะ ๆ … จนกว่าจิตจะสงบ แล้วถามตัวเองว่า … ชีวิตต้องการอะไร สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันจะพาเราไปถึงสิ่งที่เราต้องการไหม ต้องทำแบบนี้ทุกครั้งที่ชีวิตวุ่นวาย หรือป่วยไม่ทราบสาเหตุ แสดงว่าจิตกำลังป่วย ถ้าแก้เองไม่ได้ เครียด อยากคุยกับใครสักคน หาคนคุยไม่ได้ ไม่ไว้ใจใคร ก็ไปหาจิตแพทย์หรือนักจิตเวชที่เขามีใจจะช่วยเหลือจริง ๆ
  If we start to feel lost and worried too much, RESET your mind first. When you look at your house, working desk or our bag and feel it’s very messy, it reflects how messy the mind is. You mind is lost. It can’t catch the direction and can’t make a proper decision. What we need to do is to STOP thinking first. Bring ourselves to nature environment where we can feel save and peaceful. Breath in and out deeply. When breath out, blow out of your mouth too, until the mind is calm. Then ask yourself, what you want in your life? Does the thing I am doing bring me to the that goal? Do this every time when life seems messy and lost or have some illness without any predictable causes. It reflects your weak heart. If you can’t do this by yourself and want to talk with someone but do not know who to talk to, go to meet a psychiatrist.
 24. คนที่อยากฆ่าตัวตาย คือ คนที่ “แบกตัวตนจนทนไม่ไหว” ดังนั้น ถ้าไม่อยากไปถึงจุดนั้น ต้องสำรวจจิตเสมอว่ายังสุขภาพดีอยู่ไหม ยังสบายอยู่ไหม และชีวิตยังอยู่ในทิศทางที่ต้องการไหม และทิ้งตัวตนบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้สะสมไปถึงจุดที่ “แบกจนทนไม่ไหว” เสี้ยววินาทีอาจตัดสินใจทำอะไรโง่ ๆ กับตัวเองไปและต้องเสียใจไปตลอดชีวิต ทั้งที่ในความเป็นจริง ชีวิตมันเริ่มใหม่ได้ทุกลมหายใจ แต่เรานั่นแหละ ที่ไม่เคยฝึกทิ้ง…
  The person who wants to commit suicide is the person who carries too much “ego” and can’t bear with the hardness of the ego. So, if you do not want to reach that point, inspect your mind that it’s still in a good condition or not. Inspect if your life is still in the direction you want or not. Set yourself free from ego often to prevent the accumulation of “ego” to the hardest point. In a blink of an eyes, one might do stupid thing to himself and regret it forever. But in fact, life can be restart in every single breath. But it’s us that have never practice to do so.
 25. ความรักสำคัญที่สุด ที่จะทำให้ชีวิตไปต่อได้ Love Will Keep Us Alive ผู้คนสมัยนี้ขาดความรัก จึงเกิดปัญหามากมาย เด็กที่ขาดความรักจากพ่อแม่เพราะพ่อแม่ต้องแก้ปัญหาการเงินไม่หยุดหย่อน (แก้ในทางที่ผิด) เป็นปัญหาหลักของยุคสมัยนี้ มีลูกแต่ไม่ได้เลี้ยงลูก ไม่ได้มอบสิ่งที่สำคัญที่สุดประจุเข้าในหัวใจของลูก ที่จะเป็นเกราะป้องกันเขาจากภัยต่าง ๆ บนโลกใบนี้ ทำให้เด็ก ๆ โตเป็นผู้ใหญ่ที่หัวใจขาดวิ่น ไม่รักตัวเอง ทำร้ายตัวเอง ทำร้ายคนอื่น เป็นพ่อแม่ที่รักไม่เป็น ก็มีลูก แล้วก็เป็นวงจรขาดความรักต่อเนื่องไปแบบนี้ สังคมที่คนรักไม่เป็น ก็จะมีแต่ปัญหา ทุกปัญหาของชีวิตมนุษย์ แก้ได้ด้วยความรักและการทิ้งตัวตนเท่านั้น ถ้ามีความรัก เทคนิคต่าง ๆ ไม่ต้องใช้ หัวใจมนุษย์แก้ได้ทุกเรื่อง…
  Love is the most important for life to go on. Love will keep us alive. Most people in this age lacks of love and this creates many problems. Kids who lack love from parents because they are busy with solving financial things (in the wrong direction) is the main problem at this time. Parents have kids but do not raise kids. They do not give the most important thing of human life, love, into kids’ heart which can be the protection from any threats in the world. The kids will grow up to be an adult who lacks of heart. They do not love themselves, destroy their lives and hurt others. When they become parents, they will not know how to love their kids and then their kids will lacks of love. It the broken-heart circle continuously. In the society that is full of people who lacks of love will have so many problems. In face, every problem of human can be solved by LOVE & free from ego. If have love, no need to use any tricks and techniques, human heart can solve and heal all things.
 26. สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ทำพลาดไปแล้ว มันจบไปแล้ว เศร้าได้ เสียใจได้ ร้องไห้ได้ แต่ต้องจบให้เร็ว แล้วเรียนรู้จากมัน อย่าทำพลาดอีก คิดในอีกมุมนึง คือ มันทำให้เราใกล้สิ่งที่เราต้องการมากขึ้น เราจะรู้ว่า อะไรที่เวิร์คและไม่เวิร์คมากขึ้นถ้าเราได้ทบทวน แล้วเราก็ทำเฉพาะสิ่งที่เวิร์คไปเรื่อย ๆ พลาดก็ค่อย ๆ แก้ไข ให้อภัยกันไป จะได้ไม่ติดค้างอะไรกัน เป็นอิสระจากกัน
  What we do it wrong, it passes. We can be sad, depressed, crying but we must finish it fast. Then we have got to learn from it and never do it again. In other point of view, it will help us to get closer to the things we want. We will know what works and not if we review it. Then, we do only the ways that work. If we do it wrong, just solve it, forgive it and be free of all negative feelings happen. Let it go completely.
 27. การได้กลับมาใช้ชีวิตแบบออฟไลน์เพิ่มขึ้น ทำให้รู้สึกว่ามีชีวิตชีวาแบบมนุษย์ปกติมากขึ้น ได้รู้สึกหัวใจเต็มอิ่มกับคนที่เรารักมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น ชีวิตมันเต็ม
  When coming back to spend OFFLINE life, life is more cheerful and live more like a normal human. I can feel full love with my loved ones at home and closed friends. We understand each other more. Life is more meaningful.
 28. โลกออนไลน์ มีโอกาสอยู่ในนั้นมากมาย ทั้งโอกาสในชีวิตใหม่ๆ โอกาสทำเงินใหม่ ๆ แต่มันก็คือ โลกเสมือนเป็นโลกที่ทุกอย่างรวดเร็วมากและผู้คนก็มา ๆ ไป ๆ และสิ่งที่อัพเดทกันบน Social Media ก็มีทั้งที่ดีและน่าติดตามและที่ไม่โอเค ดังนั้น ต้องเลือกเพื่อนใน Social ให้ดี อย่า follow หรือเป็นเพื่อนกับคนที่ปล่อยพลังลบทุกโพสต์ และ จงให้ความสำคัญกับคนบนโลกออฟไลน์ก่อนเสมอ บนออนไลน์ เราสามารถเลือกเปิดปิดสวิชต์ได้เสมอว่าเราอยากจะเชื่อมต่อเมื่อไหร่ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อตลอดเวลา (ถ้าไม่ได้ต้องทำงานบนสายนี้)
  Online world provide lots of opportunities for life including more way to find more money. However, it’s a virtue world that everything moves so fast. People come and go fast. The contents on social media have both side. So it’s very important to choose friends in social network. Do not follow or be friend with the people who always post negative things. Alway give priority to the person on OFFLINE world. On online, we can always choose to switch on or off when we want to connect. We do not need to connect all the time ( except the people who need to work in this field)
 29. การแก้ปัญหาทางการเงิน ก็เหมือนกับการที่เราเล่นกีฬา หรือ ต้องการเรียนให้ได้เกรดดี ๆ ผลคะแนน คือ ผลลัพธ์ของการเล่น เกรดดี ๆ คือ ผลลัพธ์ของการเรียน ความมั่งคั่งร่ำรวยและตัวเลขในบัญชีธนาคารที่ดี คือ ผลลัพธ์ของการบริหารการเงินและชีวิต ซึ่งบันดาลไปตามอำนาจแห่งจิตใจของเราเอง ไม่ใช่โชคชะตาฟ้าลิขิต จิตเรานี่แหละลิขิตชีวิตเราเอง ดังนั้น ต้องการการเงินที่ดีและชีวิตที่ดี ต้องรู้กฏกติกาของธรรมชาติแล้วลงมือทำในเหตุที่จะให้ผลลัพธ์นั้น ๆ อยากมีการเงินที่ดี ก็ต้องรู้วิชาการบริหารเงิน ภาษี และมีจิตที่เปิดรับเงิน ส่งมอบผลงานที่ดีให้โลกให้ผู้คนเสมอ ๆ พัฒนางาน พัฒนาชีวิตเสมอ ๆ พบเจอผู้คนใหม่ ๆ ที่เกื้อกูลกัน ส่งเสริมกันในทางที่ดี มันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเอง อย่าไปมองตัวเลขบัญชี แล้วขอ ขอ ขอ ว่าให้มีเงินมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น มันต้องทำ ทำ ทำ ในสิ่งที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์นั้น ต้องไปดูว่าเหตุของผลนั้นคืออะไร แล้วทำมันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ก็จะได้แน่นอน
  To solve financial problem is like playing sports or getting good grades. The score is the outcome of the game. The grade is the outcome of the study. Wealth and good amount in the bank account are the outcome of financial and life management that depends on the quality and power of mind. It’s not about destiny, it’s about our mind only that create our destiny. So, if we want good financial status and life, we need to aware of natural rules and take actions of the factors to the results we want. We want to have good financial status, we need to know about money management taxes and mind that welcomes money, giving good service to this world, always develop work and life, meeting new people who can support each other, then the outcome will turn out good. Do not only look at the amount in the account and ask for more money & happiness. It needs to take actions. Do and do only in the things that will lead to that results. See what is the cause of that result, constantly do it, the outcome will appear.
 30. สรุปบทเรียนของปี 2561 ที่สำคัญ ก็คือ ทิ้งตัวตน + เดินบนเส้นทางของความรัก ความเมตตา การให้อภัย การขอบคุณจากใจจริง และการยึดหลัก “เหตุถูกผลถูก” จะทำให้พบกับเส้นทางเดินที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่ต้องการจริง ๆ ซึ่งสุดท้ายแล้ว มนุษย์ต้องการแค่ชีวิตที่มีความสุข มีเสียงหัวเราะ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ก็เท่านั้นเอง…ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเองเสมอมา…แต่โดนบดบังด้วยความเห็นผิด…เท่านั้นเอง
  In conclusion, the life lessons of year 2018 are letting go off ego + walking on the way of love, mercy, forgiveness, gratitude and attaching to the principle of “right cause, right result, will let us meet the path to what we really want. Finally, humans just need a happy life that is full of laugh of love. Actually, they are already there in every human, but it’s covered by only the wrong view.

Comments